M.Tech 2017-2019

M.tech 2018-2020

Sort by:


 • RAJA SHARMA
  Email : mail me
  Supervisior: Prof. Kuruvilla Varghese
  VIMAL KUMAR GANGWAR
  Email : mail me
  Supervisior: Prof. B. Sundar Rajan
 • ADWAY PATRA
  Email : mail me
  Supervisior: Prof. Navin Kashyap
  ANKIT DHIMAN
  Email : mail me
  Supervisior: Dr. Parimal Parag
 • AVINASH KUMAR SHAH
  Email : mail me
  Supervisior: Prof. Gaurab Banerjee
  AVINASH PECHETTY
  Email : mail me
  Supervisior: Prof. Neelesh B Mehta
 • BISWARUP DEBNATH
  Email : mail me
  Supervisior: Dr. Rajiv Soundararajan
  DEEPTANSHU SHUKLA
  Email : mail me
  Supervisior: Prof. P. Vijay Kumar
 • EHTESHAM RAJA
  Email : mail me
  Supervisior: Prof. Mayank Srivastava
  GAURAV GAUTHAM
  Email : mail me
  Supervisior: Dr. Parimal Parag
 • ISHA KHATANA
  Email : mail me
  Supervisior: Prof. K V S Hari
  MALLADI TUSHARA SWAPNA
  Email : mail me
  Supervisior: Prof. B. Sundar Rajan
 • MANISH KUMAR
  Email : mail me
  Supervisior: Prof. Utpal Mukherji
  PRAKASH HIREMATH M
  Email : mail me
  Supervisior: Prof. Rajesh Sundaresan

Prev 1 2 Next