M.Tech 2019-2021

M.tech 2018-2020

Sort by:


 • RAJDEEP BHATTACHARJEE
  Email : mail me
  Supervisor: Prof. Kausik Majumdar
  ROBI THOMAS
  Email : mail me
  Supervisor: Prof. Chandra R Murthy
 • ROBIN FRANCIS
  Email : mail me
  Supervisor: Prof. Navin Kashyap
  SAICHAND SAMUDRALA
  Email : mail me
  Supervisor: Prof. Kausik Majumdar
 • SAMRAT KUNDU
  Email : mail me
  Supervisor: Prof. Vinod Sharma
  SANDEEP REDDY ROKKAM
  Email : mail me
  Supervisor: Prof. Rajiv Soundararajan
 • SANGISETTY USHA SREE
  Email : mail me
  Supervisor: Prof. Utpal Mukerji
  SANJHI GUPTA
  Email : mail me
  Supervisor: Prof. Rajiv Soundararajan
 • SHAYAK BHATTACHARYYA
  Email : mail me
  Supervisor: Prof. Dipanjan Gope
  SHRADDHA PANDEY
  Email : mail me
  Supervisor: Prof. Himanshu Tyagi
 • SHREYA SHRESTHA MEEL
  Email : mail me
  Supervisor: Prof. Himanshu Tyagi
  SRIDHAR NASANI
  Email : mail me
  Supervisor: Prof. Parimal Parag
 • SRINIVAS VANKUDOTHU
  Email : mail me
  Supervisor: Prof. Chandra R Murthy
  SUBHAM AGARWAL
  Email : mail me
  Supervisor: Prof. Dipanjan Gope

1 2 3 4 5 Next