M.Tech 2019-2021

M.tech 2018-2020

Sort by:


 • TEJAS SHRIKANT OTURKAR
  Email : mail me
  Supervisor: Prof. Bharadwaj Amrutur
  VALLURI KEERTHI ARAVIND
  Email : mail me
  Supervisor: Prof. B.Sundar Rajan
 • VIJAY KUMAR KOMPELLA
  Email : mail me
  Supervisor: Prof. T.Srinivas
  VIKRAM VERMA
  Email : mail me
  Supervisor: Prof. Rajesh Sundaresan
 • YASH NARAYAN
  Email : mail me
  Supervisor: Prof. Sundeep P Chepuri

1 2 3 4 5 Next >