M.Tech (RES) Students

Sort by:


 • AJAY KOCHAR
  Email : mail me
  Supervisor : Prof. K J Vinoy
  ANANTHA NARAYANAN R
  Email : mail me
  Supervisor : Prof. P. Vijay Kumar
 • ASHWITHA NAIKOTI
  Email : mail me
  Supervisor : Prof. A.Chockalingam
  BIDHOV BIZAR
  Email : mail me
  Supervisor : Dr. Parimal Parag
 • CHINNALINGU PHANI RAJ GOUD
  Email : mail me
  Supervisor : Prof. Neelesh B Mehta
  DHEERAJ PRASANNA
  Email : mail me
  Supervisor : Prof. Chandra R. Murthy
 • GOVINDU SAIKESAVA
  Email : mail me
  Supervisor : Prof. Neelesh B Mehta
  K VIJAYALAKSHMI
  Email : mail me
  Supervisor : Prof. Rajiv Soundararajan
 • NARAYANAN R
  Email : mail me
  Supervisor : Prof. P.Vijay Kumar
  RUPALI GUPTA
  Email : mail me
  Supervisor : Prof. A. Chockalingam
 • SARASWATHY RM
  Email : mail me
  Supervisor : Dr. Parimal Parag
  SARAT CHANDRA BOBBILI
  Email : mail me
  Supervisor : Dr. Parimal Parag
 • SIDDHANT RAHUL DOSHI
  Email : mail me
  Supervisor : Prof. Sundeep P Chepuri
  SUDARSHAN NAYAK
  Email : mail me
  Supervisor : Prof. Bharadwaj Amrutur

Prev 1 2 Next