M.Tech Students

M.Tech 2020-2022           M.Tech 2021-2023          

Sort by:


 • ANKITHA M
  Email : mail me
  Supervisor : -
  ANNA ELIZABETH TOM
  Email : mail me
  Supervisor : Prof. B. Sundar Rajan
 • ANURAG CHHETRI
  Email : mail me
  Supervisor : Prof. B. Sundar Rajan
  ARINDAM PAUL
  Email : mail me
  Supervisor : Prof. Utpal Mukherji
 • ASHIN FAROOK
  Email : mail me
  Supervisor : Prof. B. Sundar Rajan
  ATHIN MOHAN
  Email : mail me
  Supervisor : Prof. Aditya Gopalan
 • ATHIRA M G
  Email : mail me
  Supervisor : Prof. B. Sundar Rajan
  ATHMURI SAI SANJAY
  Email : mail me
  Supervisor : Prof. Neelesh B Mehta
 • AYUSH KUMAR GUPTA
  Email : mail me
  Supervisor : Prof. Anurag kumar
  BANDARUPALLI TARUN SAI
  Email : mail me
  Supervisor : Prof. Sriram Ganapathy
 • BATCHU SUDHEER KUMAR
  Email : mail me
  Supervisor : -
  BOBBADI RUPA
  Email : mail me
  Supervisor : Prof. B. Sundar Rajan
 • CHAGANTI AYYAPPA VISWA SANDEEP
  Email : mail me
  Supervisor : -
  CHINMAYA KUMAR LENKA
  Email : mail me
  Supervisor : Dr. Varun Raghunathan

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next