M.Tech Students

M.Tech 2020-2022           M.Tech 2021-2023          

Sort by:


 • KAMTA SINGH YADAV
  Email : mail me
  Supervisor : Prof. Navin Kashyap
  KEDAR VISWANATHAN
  Email : mail me
  Supervisor : -
 • KIRAN SANJAY POTE
  Email : mail me
  Supervisor : Dr. Varun Raghunathan
  KOLLIPARA ABHISHEK ANAND
  Email : mail me
  Supervisor : Prof. Dipanjan Gope
 • KOUSHIK P G
  Email : mail me
  Supervisor : -
  KUMBHA NAGASWETHA
  Email : mail me
  Supervisor : Prof. A. Muthuvel
 • KUMMITHA ADARSH REDDY
  Email : mail me
  Supervisor : Prof. Kausik Majumdar
  KUNDE VISHNU TEJA
  Email : mail me
  Supervisor : Prof. Parimal Parag
 • KURADA RAVINDRA
  Email : mail me
  Supervisor : Prof. T. Srinivas
  KURUPATI SAI PRUTHVI TEJA
  Email : mail me
  Supervisor : Prof. T. Srinivas
 • LAKSHMI HANSDA
  Email : mail me
  Supervisor : Prof. Vaibhav Katewa
  LOKESH VASANTHA
  Email : mail me
  Supervisor : Prof. Aditya Gopalan
 • MALLIKARJUN S
  Email : mail me
  Supervisor : -
  MATAM THRINETHRA
  Email : mail me
  Supervisor : Dr. E. S. Shivaleela

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next