M.Tech Students

M.Tech 2020-2022           M.Tech 2021-2023          

Sort by:


 • PRASHANTH N BHAT
  Email : mail me
  Supervisor : -
  R PARTHASARATHY
  Email : mail me
  Supervisor : -
 • RAHUL SHARMA
  Email : mail me
  Supervisor : Prof. T. Srinivas
  RAMYAKUSUMA SUNKARA
  Email : mail me
  Supervisor : Prof. Sundeep P Chepuri
 • RANA PRAJESH DINESHCHANDRA
  Email : mail me
  Supervisor : Prof. Prasanta Kumar Ghosh
  RIZWANA AZIZ M P
  Email : mail me
  Supervisor : Prof. Gaurab Banerjee
 • ROSHAN KUMAR YADAV
  Email : mail me
  Supervisor : Prof. Bharadwaj Amrutur
  SACHIN SAMPATH H
  Email : mail me
  Supervisor : Prof. P. Vijay Kumar
 • SADHU SAI RAM
  Email : mail me
  Supervisor : Dr. Varun Raghunathan
  SAGAR SAHU
  Email : mail me
  Supervisor : Prof. Rajiv Soundararajan
 • SANCHIT PANWAR
  Email : mail me
  Supervisor : Prof. Rajiv Soundararajan
  SANGEETA BIND
  Email : mail me
  Supervisor : Prof. Chandra R Murthy
 • SHAHBAZ SALAM
  Email : mail me
  Supervisor : -
  SHAIK SUZAAD AHAMED
  Email : mail me
  Supervisor : Prof. Dipanjan Gope

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next