M.Tech Students

M.Tech 2020-2022           M.Tech 2021-2023          

Sort by:


 • SHIVANI AGRAWAL
  Email : mail me
  Supervisor : Prof. Chandra R Murthy
  SHOBHIT PRAKASH DUBEY
  Email : mail me
  Supervisor : Prof. T. V. Prabhakar
 • SHREYA SUMAN
  Email : mail me
  Supervisor : Dr. Mayank Srivastava
  SHUBHAM KUMAR
  Email : mail me
  Supervisor : Dr. Mayank Srivastava
 • SIRISENI PRASHANTH REDDY
  Email : mail me
  Supervisor : Dr. Mayank Srivastava
  SIRISILLA PRATHYUSHA
  Email : mail me
  Supervisor : Dr. Mayank Srivastava
 • SOMISETTY SWETHA
  Email : mail me
  Supervisor : Prof. Chandra R Murthy
  SREERAMA DURGA VARA PRASAD
  Email : mail me
  Supervisor : Prof. G. N. Rathna
 • SRIRAM G
  Email : mail me
  Supervisor : Prof. Dipanjan Gope
  SRIVATSA SINHA
  Email : mail me
  Supervisor : -
 • SUMIT JAISWAL
  Email : mail me
  Supervisor : Prof. T. Srinivas
  SUNNY PATEL
  Email : mail me
  Supervisor : Prof. Chandra R Murthy
 • SUPRATIM CHAKRABORTY
  Email : mail me
  Supervisor : -
  SUPRATIM CHANDA
  Email : mail me
  Supervisor : -

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next