Open Day 2020 Photos


Image
Bottom Line (Left to Right): Bishal Jaiswal, Faheem Ahmad, Mr. SVR Anand, Prof. Chandra Murthy, Prof. K.J. Vinoy, Sadaf Syed, Amol Bhindwale, Sathisha Ramachandrapura Nagaraju; Middle Line (Left to Right): Ishan Darwhekar, Venkatesh Bharadwaj, Pratik Sharma, Mr. Sudhakar B., Mahesh Aithal, Sunil Hucharaddi, Athul Parameswaran, Rahul Gottipati, Siddharth Shah; Top Line (Left to Right): Harshit Sood, Prasanna Kumar, Venkatramana A.
Image Image Image Image Image Image Image Image