Faculty

Image
Chandra R Murthy

Professor, Chief Investigator 5G Testbed Project
Image
K. V. S. Hari

Professor, Co-Investigator 5G Testbed Project
Image
K. J. Vinoy

Professor, Co-Investigator 5G Testbed Project
Image
Neelesh B. Mehta

Professor, Co-Investigator 5G Testbed Project
Image
Aditya Gopalan

Assistant Professor, Co-Investigator 5G Testbed Project
Image
Himanshu Tyagi

Assistant Professor, Co-Investigator 5G Testbed Project
Image
Parimal Parag

Assistant Professor, Co-Investigator 5G Testbed Project
Image
Bharadwaj Amrutur

Professor, Co-Investigator 5G Testbed Project
Image
Varun Ragunathan

Assistant Professor, Co-Investigator 5G Testbed Project


Project Staff

 • Prasanth
 • Srushti R Patil
 • Pratik Sharma
 • Hitesh Harithas
 • Mahesh K Aithal
 • Vinay Prasad Chowdappa
 • Amol Bhindwale
 • Disha Shur
 • Rahul Gottipati
 • Ashish Meshram
 • Sadaf Syed
 • Keerthipriya
 • Ishan Darwhekar
 • Sankar M
 • Bishal Jaiwal


 • Senior Project Engineers


 • Ganesan Thiagarajan
 • S. V. R. Anand
 • Alok Kumar Gupta
 • Venu Kosuri
 • Sandeep A R
 • Sreenivas Karanam


 • Administrative Staff


 • Rajani B