Students

Current Students

PhD

 • Shobhit Bhatnagar

 • Gayathri R

 • Srivatsa Acharya

 • Jefrin Sharmitha Prabhu

Masters Students

 • Narayanan Rao

 • Ankita Mahato

 • Patchipala Penchala Venkata Narasimha

 • Suddapu Krishna

Past Students

PhD

Masters

 • Gayathri Reddy (2023)

 • Arijith Dey (2023)

 • Anantha Narayanan R (2022)

 • Deeptanshu S (2019)

 • Vinayak Ramkumar (2017)

 • Ganesh Ramachandra Kini (2017)

 • Bhagyashree Puranik (2017)

 • Prasanth K P (2016)

 • Gaurav Kumar Agarwal (2015)

 • Tony Gracious (2015)

 • Praneeth A (2015)

 • Kaushik Senthoor (2014)

 • Ajit Prabhu (2014)

 • Siddhant Raman

 • Nikhil Krishnan M (2013)

 • Aswath V. S. (2013)

 • Vikas Siddhabhaktula (2013)

 • Govinda Kamath (2012)

 • Christo K Thomas (2012)

 • Vanamali Bhat (2011)

 • Sharanappa Ijeri (2011)

 • Nihar Shah (2010)

 • Rashmi K V (2010)

 • Abu Sajana Rahmathullah (2009)

 • Ramanathan Subramanian

 • Avik Ray (2009)

 • Sreeram K (2008)

 • Naveen Natarajan (2008)

 • Venkatesan Ekambaram (2008)

 • Krishnakumar R. N (2008)

 • Birenjith Sasidharan (2008)

 • Anand Muralidhar (2007)

 • Vinodh K (2007)

 • Deepak Sharma (2007)

 • Mohana Rao Sasanapuri (2007)

 • Mallikarjuna Reddy (2007)

 • Pankaj Bambani (2007)

 • Raj Kumar (2005)

 • Sameer Pawar (2005)