M.Tech 2020-2022

M.tech 2021-2023

Sort by:


 • AASHI JAIN
  Email : mail me
  Supervisor: Prof. A. Chockalingam
  ABHISHEK KUMAR
  Email : mail me
  Supervisor: Prof. Prasanta Kumar Ghosh
 • ABHISHEK RAI
  Email : mail me
  Supervisor: Dr. G. N. Rathna
  AKSHAY RAMAPPA SHETTY
  Email : mail me
  Supervisor: Prof. Neelesh B Mehta
 • ALOK SINGH
  Email : mail me
  Supervisor: Prof. K. V. S. Hari
  AMRIT PRIYDARSHI
  Email : mail me
  Supervisor: Prof. Himanshu Tyagi
 • ANKIT KUMAR GUPTA
  Email : mail me
  Supervisor: Prof. Soma Biswas
  ANNA ELIZABETH TOM
  Email : mail me
  Supervisor: Prof. B. Sundar Rajan
 • ANURAG CHHETRI
  Email : mail me
  Supervisor: Prof. B. Sundar Rajan
  ASHIN FAROOK
  Email : mail me
  Supervisor: Prof. B. Sundar Rajan
 • AYUSH KUMAR GUPTA
  Email : mail me
  Supervisor: Prof. Anurag kumar
  BANDARUPALLI TARUN SAI
  Email : mail me
  Supervisor: Prof. Sriram Ganapathy
 • BOBBADI RUPA
  Email : mail me
  Supervisor: Prof. B. Sundar Rajan
  DEO BHUSHAN DHANANJAY
  Email : mail me
  Supervisor: Prof. Sundeep P Chepuri

Prev 1 2 3 4 Next