M.Tech 2020-2022

M.tech 2021-2023

Sort by:


 • LAKSHMI HANSDA
  Email : mail me
  Supervisor: Prof. Vaibhav Katewa
  LOKESH VASANTHA
  Email : mail me
  Supervisor: Prof. Aditya Gopalan
 • NAKUL V RAICHUR
  Email : mail me
  Supervisor: Prof. Bharadwaj Amrutur
  NAVNEET KAUR
  Email : mail me
  Supervisor: Prof. Prasanta Kumar Ghosh
 • NIKHIL MUNAGALA
  Email : mail me
  Supervisor: Prof. K. V. S. Hari
  NITHIN C BABU
  Email : mail me
  Supervisor: Prof. Rajiv Soundararajan
 • NITIN GUPTA
  Email : mail me
  Supervisor: Prof. B. Sundar Rajan
  RAMYAKUSUMA SUNKARA
  Email : mail me
  Supervisor: Prof. Sundeep P Chepuri
 • RANA PRAJESH DINESHCHANDRA
  Email : mail me
  Supervisor: Prof. Prasanta Kumar Ghosh
  ROSHAN KUMAR YADAV
  Email : mail me
  Supervisor: Prof. Bharadwaj Amrutur
 • SACHIN SAMPATH H
  Email : mail me
  Supervisor: Prof. P. Vijay Kumar
  SAGAR SAHU
  Email : mail me
  Supervisor: Prof. Rajiv Soundararajan
 • SANCHIT PANWAR
  Email : mail me
  Supervisor: Prof. Rajiv Soundararajan
  SANGEETA BIND
  Email : mail me
  Supervisor: Prof. Chandra R Murthy

1 2 3 4 Next