M.Tech (RES) Students

Sort by:


 • PRAGYA MISHRA
  Email : mail me
  Supervisor : Prof. T. Srinivas
  PUSPABEETHI SAMANTA
  Email : mail me
  Supervisor : Prof. Navin Kashyap
 • SARASWATHY RM
  Email : mail me
  Supervisor : Dr. Parimal Parag
  SAURAV ROY
  Email : mail me
  Supervisor : Prof. K J Vinoy
 • SHANKARDAYAL KUMAR
  Email : mail me
  Supervisor : Prof. Navin Kashyap
  SHREYAM MAITY
  Email : mail me
  Supervisor : Prof. Varun Raghunathan
 • SIDDHANT RAHUL DOSHI
  Email : mail me
  Supervisor : Prof. Sundeep P Chepuri
  SUJATA SINHA
  Email : mail me
  Supervisor : Prof. A.Chockalingam
 • VARKEY M JOHN
  Email : mail me
  Supervisor : Prof. Vaibhav Katewa
  VIGNESH KANNAN
  Email : mail me
  Supervisor : Prof. Rajiv Soundararajan

1 2 Next >