M.Tech Students

M.Tech 2019-2021            M.Tech 2018-2020          

Sort by:


 • SHAIKH DANISH MAHEMOOD
  Email : mail me
  Supervisor : Prof. Chandra R. Murthy
  SHAYAK BHATTACHARYYA
  Email : mail me
  Supervisor : Prof. Dipanjan Gope
 • SHRADDHA PANDEY
  Email : mail me
  Supervisor : Prof. Himanshu Tyagi
  SHREYA SHRESTHA MEEL
  Email : mail me
  Supervisor : Prof. Himanshu Tyagi
 • SRIDHAR NASANI
  Email : mail me
  Supervisor : Prof. Parimal Parag
  SRINIVAS VANKUDOTHU
  Email : mail me
  Supervisor : Prof. Chandra R Murthy
 • SUBHAM AGARWAL
  Email : mail me
  Supervisor : Prof. Dipanjan Gope
  SUBHASISH M
  Email : mail me
  Supervisor : Prof. G N Rathna
 • TEJAS SHRIKANT OTURKAR
  Email : mail me
  Supervisor : Prof. Bharadwaj Amrutur
  UNNIKRISHNAN
  Email : mail me
  Supervisor : Prof. Chandra R. Murthy
 • VALLURI KEERTHI ARAVIND
  Email : mail me
  Supervisor : Prof. B.Sundar Rajan
  VIJAY KUMAR KOMPELLA
  Email : mail me
  Supervisor : Prof. T.Srinivas
 • VIKRAM VERMA
  Email : mail me
  Supervisor : Prof. Rajesh Sundaresan
  VIPIN VIJAYAN
  Email : mail me
  Supervisor : Prof. Neelesh B Mehta

1 2 3 4 5 6 7 Next